RoMigSc (Shqiptar)

Përfshirja e romëve dhe emigrantëve nëpër shkolla: Trajnime, diskutime të hapura dhe aktivitete rinore vullnetare (RoMigSc) Arsimi është element thelbësor për integrim të suksesshëm. Edhe pse diversiteti është një mundësi…

Continue ReadingRoMigSc (Shqiptar)