RoMigSc (Македонски)

Вклучување на Ромите и мигрантите во училишта: обуки, отвворени дискусии, и младински волонтерски активности (RoMigSc) Образованието е клучно за успешна интеграција. Иако разновидноста е можност да се направат школите повеќе…

Continue ReadingRoMigSc (Македонски)